- یار خراسانی - http://yarekhorasani.ir -

«جف سشنز»؛ جدیدترین عضو حلقه اخراجی‌ها از کاخ سفیداخراج کارکنان کاخ سفید از جانب رئیس‌جمهور آمریکا در این دو سال و اندی که از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در قدرت می‌گذرد، ظاهرا عادت دیرینه‌ای است که وی سال‌ها به آن شهره بوده است.