گزارشی از وضعیت گازرسانی به روستاهای دهستان کویر خلیل آباد؛

۹ روستای خلیل آباد چشم به راه مشعل گاز

عکس